Pobierz Politykę Prywatności w PDF

Polityka Prywatności

Administrator danych to:

Tultule Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8 , 61-806 Poznań, NIP: 7831843733, KRS: 0000924247, REGON: 52003879600000. Dane osobowe zbierane przez Tultule Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych

• Rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

• Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

• Przesyłanie informacji handlowych w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

• Korzystanie z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

W celach realizacji ww. usług, Użytkownik wyraża dobrowolne i uprzednie zgody. Użytkownik każdorazowo wpisuje dane w formularz, które są niezbędne do realizacji zamówionych usług.

Jakie dane przetwarzamy:

Przetwarzamy wyłącznie dane, które są niezbędne dla świadczonych przez nas usług i dokonania sprzedaży tzn. imię i nazwisko, adres dostawy, dane kontaktowe, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego.

Komu przekazujemy dane

Dbamy o prywatność, a dane przekazujemy wyłącznie partnerom, którzy pomagają nam w realizacji usług dla Ciebie. W Polityce Plików Cookies opisujemy narzędzia z których korzystamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane przez Tultule Sp. z o.o.:

• prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów)
• prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo do uzupełniania i żądania korekty danych

W przypadku chęci skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@tultule.pl

Czas przechowywania danych:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Tultule Sp. z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Tultule Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Tultule Sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Odnośniki do innych stron

Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Tultule Sp. z o.o.