Pobierz regulamin w PDF

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://www.tultule.pl, zwany dalej „Sklep” jest Tultule Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8 , 61-806 Poznań, NIP: 7831843733 KRS: 0000924247, REGON: 52003879600000.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@tultule.pl
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://www.tultule.pl.
5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.
7. Właściciel przekazuje 10% wartości każdego zamówienia brutto, pomniejszone o koszty dostawy na rzecz wiarygodnych organizacji działających na rzecz zwierząt.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.tultule.pl prowadzący sprzedaż personalizowanych nadruków na gadżetach.
2. Właściciel – Tultule Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8 , 61-806 Poznań, NIP: 7831843733 KRS: 0000924247, REGON: 52003879600000. .
3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
6. Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie – Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (wpisany w CEIDG), zyskuje uprawnienia Konsumenta, jeżeli nabyty produkt/usługa nie ma dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej.
7. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie.

8. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
9. Konfigurator nadruku – narzędzie udostępnione na stronie https://www.tultule.pl, umożliwiające Klientowi wygenerowanie produktu ze swoim nadrukiem lub nadrukiem zakupionym z Gotowej Bazy Premium.
10. Gotowa Baza Premium – Klient ma możliwość wybrać nadruk na koszulkę z bazy na https://www.tultule.pl.
11. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
13. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
14. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
• dostęp do sieci Internet;
• adres poczty e-mail.
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.tultule.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.
5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
6. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
• dostępu do statusu oraz historii zamówień;
• otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
• informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
• zamówienia Produktu,
• zmiany swoich danych;
• zmiany swojego hasła;
• sprawdzenia swojego zamówienia.
9. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
• wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@tultule.pl
10. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9., tzn. dokona zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności przesłanych przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
11. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
12. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
13. Zarówno Klient, który złoży zamówienie w sposób wskazany w pkt. 9 jak i zarejestrowany na stronie sklepu, otrzyma informacje dotyczące stanu zamówienia.
14. Klient na Koncie klienta ma dostęp do wszystkich swoich grafik/fotografii oraz realizacji.

V. Realizacja zamówień

1. Usługa polega na:
a) wytworzeniu unikatowego produktu przez naniesienie (nadruk) wybranych przez Użytkownika treści na Gadżety (asortyment) w liczbie sztuk żądanej przez Użytkownika składającego Zamówienie;
b) Dokonaniu zamówienia na gotowe gadżety.
c) Klient:
• Dodaje do Konfiguratora Nadruków swoje zdjęcie lub grafikę, którą chce umieścić na gadżetach zamówionych w Sklepie;
• Wybiera nadruki w Gotowej Bazie Premium, które chcę umieścić na gadżetach zamówionych w Sklepie.
d) Użytkownik będzie miał tez możliwość zakupu w Sklepie gotowego produktu z nadrukiem ze specjalnej kolekcji przygotowanej przez tultule.pl

2. Użytkownik ma możliwość:
• Dokonać wyboru spośród dostępnych gadżetów na którym ma być wykonany nadruk do koszyka;
• Skorzystać z gotowych koszulek z nadrukami z kolekcji Tultule;
• Skopiować link do zamówienia i przesłać znajomemu w celu polecenia.
3. Właściciel może publikować na stronie Sklepu, najczęściej wybierane wzory nadruków oraz realizacje.
4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór spośród dostępnych gadżetów na którym ma być wykonany nadruk do koszyka;
• przesłanie fotografii/grafiki w formatach: PNG, JPEG, BMP i SVG;
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania;
• wybór formy płatności;
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta.
5. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
7. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

8. Zawarcie umowy dotyczącej gadżetu następuje w momencie przesłania przez Sklep na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
9. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
10. Klient zachowuje wszystkie prawa autorskie majątkowe do fotografii/grafik przesłanych przez niego w celu umieszczenia na gadżecie.

VI. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia przelewem w formie tradycyjnej na podany numer konta bankowego lub przez pośrednika Przelewy24, płatność za pobraniem.

VII. Ceny

1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
2. Ceną ostateczną zamówienia gotowych produktu, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
3. Ceną ostateczną zamówienia produktów z indywidualnym nadrukiem jest cena produktu podana po nałożeniu grafiki w tzw. „konfiguratorze nadruku”. Cena podana jest w koszyku przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
4. Jeżeli Klient zamówił nadruk z gotowej Bazy Premium cena ostateczną zamówienia jest kwota powiększona o koszt zamówienia gotowej grafiki/zdjęcia ceną ostateczną udostępnienia przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
2. Maksymalny termin dostawy w stosunku do Konsumenta trwa do 14 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.
5. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
6. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku
do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

IX. Prawo odstąpienia od umowy – Zwroty

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami, którzy mają uprawnienia konsumenta. (Definicja w rozdz.II pkt. 6 niniejszego Regulaminu).
1. UWAGA! W przypadku usług o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. nadruk na koszulce lub innym gadżecie, prawo do odstąpienia od umowy – prawo zwrotu, Klientowi NIE przysługuje.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi
również w wypadkach:
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)
• świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

3. Poza ww. w pkt. 1 i 2 przypadkami, Klient może odstąpić od umowy (np. gotowe produkty oferowane w Sklepie) bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: Tultule Sp. z o.o.,
Sp. z o.o., Siekierki Małe, ul. Jasińska 19, Kostrzyn 62-025 lub na adres e-mail sklep@tultule.pl
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres Sklepu: Siekierki Małe, ul. Jasińska 19, Kostrzyn 62-025.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Sprzedawca zwraca cenę ostateczną zamówienia do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.
7. Jeżeli Klient w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Klient, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta
o jego prawie odstąpienia od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
9. W przypadku odstąpienia Klient od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.

X. Prawo Konsumenta do rękojmi

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24-miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana m.in. na:

Tultule Sp. z o.o., Siekierki Małe, ul. Jasińska 19, Kostrzyn 62-025

E-mail: sklep@tultule.pl

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
10. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

XII. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.tultule.pl.
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
• Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
• powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl
• platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.